tu van du hoc phap 2019

Chi phí du học Pháp 2019

Chi phí rẻ bậc nhất Châu Âu : a. Học phí Học phí trường công lập tại Pháp chỉ bằng 1 phần 3 so với các quốc gia khác trong châu Âu, và có đến 17 trường đại học miễn học phí năm 2019. Cử nhân Thạc sỹ Tiến Sỹ Phí ghi danh 170€ 243€